Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Sexuella kränkningar är fullständigt oacceptabelt

När förre världsrekordhållaren i höjd, Patrik Sjöberg, den 28 april publicerade boken "Det du inte såg" så berättade han att han i ungdomsåren utnyttjades sexuellt av sin tränare Viljo Nousiainen. Nu har det kommit fram att en före detta tränare i vår klubb gjorde detsamma med två spårvägare på 80-talet.

I tisdags den 10 maj hade vi styrelsemöte i Spårvägens Friidrottsklubb. Vi diskuterade det aktuella ämnet efter Patrik Sjöbergs publicering av boken ”Det du inte såg”. Efter att boken publicerats har det kommit oss till känna att det har förekommit sexuella övergrepp i Spårvägen för 25–30 år sedan. Det är två före detta sprinters som har klivit fram och berättat om övergreppen. Det är inte omöjligt att ytterligare aktiva kan ha drabbats under denna tid. Tränaren ifråga har inte varit aktiv i Spårvägen på över 15 år.
Styrelsen ser mycket allvarligt på det inträffade och tar helt avstånd från den här typen av handling. Vi anser att det är fullständigt oacceptabelt. Skulle det komma till vår kännedom att något liknande förekommer idag eller i framtiden kommer vi att göra en polisanmälan vid misstanke om brott.
Vi vill nu främst rikta våra tankar till de som har drabbats och ber å klubbens vägnar om ursäkt för att dåvarande styrelsen inte gav det stöd som hade behövts för att hjälpa de drabbade.

En arbetsgrupp är tillsatt
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en handlingsplan för både akuthantering och mer långsiktigt arbete i denna fråga och andra former av kränkningar. Hela klubben måste förebygga så att övergrepp av det här slaget aldrig inträffar igen. Styrelsen har varit i kontakt med de som har drabbats och kommer att i samarbete med dem verka för att det skall vara ett öppet klimat i klubben. Vi skall på alla sätt motverka attityder och handlingar av detta slag.
Spårvägen är en av landets främsta friidrottsklubbar både idrottsligt och arrangörsmässigt. Nu gäller det att vi blir det även inom detta område och vi bär ett stort ansvar i friidrottssverige.

Jan Kowalski
Ordförande Spårvägens Friidrottsklubb