Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Sara Wäsström har chansen att bli Årets Eldsjäl i kategorin Inkludering. In och rösta på Sara.

Sara Wäsström kan bli Årets Eldsjäl

Sara är en av tre kandidater till Årets Eldsjäl i kategorin inkludering.

Rösta på Sara
För att Sara ska bli Årets Eldsjäl behöver vi rösta på henne. Nedan ser ni hur man röstar. Röstningen stänger den 30 mars kl.15.00

Gå in på länken och läs mer och rösta här

Motivering
”Sara startade ny friidrottsgrupp i idrottssvaga södra Stockholm (röda linjen), ungdomar med utländsk bakgrund och mycket tjejer, vilket varit och är underrepresenterade. Hon lägger mycket tid med föräldrar/skola/fritids för att stötta hela livet – många har fått se delar av Stockholm och Sverige de aldrig tidigare besökt.

Sara är styrelseledamot och ungdomsledare i Spårvägen Friidrott och skapar meningsfull fritid för barn från socio-ekonomiskt utsatta familjer. Hon är för otaliga barn den stabila vuxna som behövs när vuxenvärlden brister, som gör att de känner sig inkluderade och sedda och tror på sig själva. 
Sara är en sann eldsjäl. Hon arbetar aktivt med inkludering genom idrott på spårvägens IK och gör sann skillnad bland våra ungdomar i utsatta områden.

Hon är oerhört engagerad för att få in barn och ungdomar i socioekonomiskt svaga områden med hög andel invandrarbakgrund, till idrotten och få en mer meningsfull vardag med aktiviteter som främjar hälsa. Hon har startat flera ungdomsgrupper i syfte att ge barn och ungdomar i utanförskapsområden en meningsfull fritid och möjlighet till integration”

Kent Claesson