Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Robel utesluts ur Spårvägen

I mitten på maj kom beskedet att Robel Fsiha stängs av i fyra år för brott mot dopingbestämmelserna.

Med anledning av det har Spårvägens styrelse beslutat att meddela Robel Fsiha att man har som avsikt att utesluta honom ur föreningen på grund av brott mot föreningens stadgar som stipulerar att föreningen ska bedriva en friidrottsverksamhet som aktivt arbetar mot doping. Vid styrelsemötet den 7 september ska det slutliga beslutet tas och Robel Fsiha ska innan dess inkommit med ett skriftligt uttalande om han anser att styrelsens förslag är felaktigt.
Avstängningsbeskedet i maj 2020