Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Robel Fsiha tills vidare avstängd

I november 2019 lämnade Robel Fsiha ett dopingprov som vid analys visade sig innehålla spår av en otillåten substans vilket gör att han är misstänkt för en dopingförseelse.

Analysresultatet innebär att Robel tillsvidare är avstängd och under fortsatt utredning. I dagsläget kan information om substans inte delges och dom i fallet är inte beslutad. Svenska Friidrottsförbundet fick information om ärendet den 6 februari. Den interimistiska avstängningen trädde i kraft den 5 februari.
– Spårvägens Friidrottsklubb tar avstånd från alla typer av dopingförseelser och det som nu hänt är mycket allvarligt. Vi har varit i kontakt med Robel Fsiha som nekar till anklagelserna, och vi avvaktar nu den den fortsatta utredningen. Den interimistiska avstängningen innebär inte bara att Robel är avstängd från tävlande utan också från organiserad träning i väntan på slutligt beslut, säger Andreas Carlborg, ordförande för Spårvägen.
Robel började tävla för Spårvägen 2013, bytte sedan klubb en period, och kom tillbaka i slutet av 2016. Han blev svensk medborgare i december 2018, debuterade i landslaget samma år och var 2019 femtonde man i terräng-VM. Det följdes av EM-guld i terräng i december förra året.