Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Robel Fsiha stängs av i fyra år

I början av februari offentliggjordes att analysen av ett dopingprov som Robel Fsiha lämnat i november 2019 visat på förekomst av en förbjuden substans. Det har därefter framkommit att substansen var testosteron.

Under onsdagskvällen berättade Dopingnämnden att de beslutat om en fyra år lång avstängning (5 februari 2020-4 februari 2024). Enligt Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler kommer dock eventuella resultat från och med förseelsen att retroaktivt ogiltigförklaras.
 Under processen har vi i Spårvägen fått indikationer på beslutet skulle bli detta, givet den substans som hittats vid analysen och de förklaringar som givits. Det är en väldigt olycklig situation. Det är ett strängt straff, men också en mycket allvarlig förseelse. Det som hänt visar att antidopingarbetet fungerar och att tester mellan tävlingar är en viktig del av detta. Vi hoppas att de lärdomar vi tar med oss från detta också kan vara till nytta för Svensk Friidrott och idrottsrörelsen i stort.