Årsmöte 21/3

ons 20 mar, 2019

Torsdag den 21 mars 2019 kl 19.00 i GIH:s matsal, Lidingövägen 1 (ett långt diskuskast från Stockholms Stadion). Gå in genom huvudentrén och sedan 1½ trappa upp. Spårvägen bjuder alla medlemmar på middag och kaffe 18.00–19.00.

Motioner ska vara inskickade till kansliet senast 6 mars 2019 på adressen info@sparvagenfriidrott.se
Nedan finns dagordningen.

Aktuella stadgar

Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2020
11. Inkomna motioner
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 1 revisorer för ett år
d) 1 revisorsuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
14. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
15. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.

 

Valberedningens förslag inför årsmöte i Spårvägen Friidrott 2019-03-21

Till Ordförande föreslås

Omval av Andreas Carlborg på ett år

 

Styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperiod

Anders Johrén avser att fullfölja sin mandatperiod

David Fridell avser att fullfölja sin mandatperiod

Louise Sandberg avser att fullfölja sin mandatperiod

 

Till Styrelseledamöter föreslås

Omval av Lars Hagström på två år

Omval av Åke Ruus på två år

Nyval av Tobias Lundgren på två år

Nyval av Lena Örn på två år

(Marianne Schmidt har avsagt sig omval)

 

Till Revisor föreslås

Omval av Kent Gerhardsson på ett år

 

Till Revisorssuppleant föreslås

Omval av Alexander Eriksson på ett år

 

Stockholm, 2019-03-14

Claes Albihn

Gladys Bamane

Bo Stivert

Kansliet

0726ee4c 527b 427a 870f a847f2432e66$event 170 250

lördag 21 september - 2019

 1. Raka Spåret

  - 4 februari - 2019
 2. ASICS Premiärmilen

  - 30 mars - 2019
 3. Tjejmilen 21K

  - 27 april - 2019
 4. Vårruset

  - 2 maj - 2019
 5. Sthlm Trail Run

  - 4 maj - 2019