Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Normgränserna för SM 2014

Spårvägen har normgränser för deltagande i SM-tävlingar och för 2014 har dessa nu uppdaterats.

Gränserna ska ses som just normgränser – de är inte absoluta – men ger en uppfattning om vad som krävs för att få åka på de olika SM-tävlingarna. Förteckningen över gränserna finns här på hemsidan uppe till höger under fliken Medlem och sedan Info.