Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Spårvägens styrelse 2009. Övre raden fr v Pelle Hjelmer, Bosse Stivert (sekreterare), Roger Thorstensson, Jonas Hedman (adjungerad), Lasse Hagström och Annika Szalkai. Nedre raden Anders Johrén (kassör), Andreas Carlborg (vice ordförande), Jan Kowalski (ordförande) och Åke Ruus. Foto: Tommy Berlin

Lugnt årsmöte på Jakthornet

En ny ledamot i styrelsen var det mest intressanta som hände på årsmötet på Restaurang Jakthornet där Spårets årsmöte ägde rum på torsdagskvällen.  

44 spårvägare var på plats och efter fika med macka drog formaliteterna igång strax före halv åtta. Dessa avklarades snabbt och effektivt tack vare Alliansföreningens ordförande Claes Swedenstedt som svingade klubban med bravur!
Jan Kowalski valdes till ordförande för ytterligare ett år och årsmötet beslutade även om omval av ledamöterna Åke Ruus, Lasse Hagström, Pelle Hjelmer och Anders Johrén. Eftersom vice ordföranden Johan Storåkers avböjt omval på grund av nytt jobb i Sundbybergs Stad så föreslog valberedningens ordförande Anders Edvinsson stavtränaren Roger Thorstensson som valdes.
Roger har varit spårvägare i 5–6 år och är tränare för framför allt Erik och Moa Thorstensson. Han har själv en lång karriär som stavhoppare och mångkampare bakom sig.
Övriga i styrelsen är Andreas Carlborg, Bo Stivert och Annika Szalkai som har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.
Claes passade på att tacka Johan Storåkers (som inte hade möjlighet att närvara) för hans år i styrelsen. Jan Kowalski gjorde samma sak och sa också att Johan kan komma att göra comeback i styrelsen i framtiden.
Jan avslutade med att berätta att Spårvägen tog 59 SM-medaljer för seniorer, juniorer och ungdomar under 2008. Så många har klubben aldrig tidigare tagit under ett och samma år.

Styrelsen 2009
På det konstituerande mötet utsågs Andreas Carlborg till vice ordförande och kommer med andra ord att utgöra precidium tillsammans med ordförande Jan Kowalski. Anders Johrén valdes till kassör och Bosse Stivert kommer fortsätta som sekreterare. Undertecknad Jonas Hedman adjungerades även fortsättningsvis till styrelsen.
Spårvägens styrelse 2009: Jan Kowalski (ordförande), Andreas Carlborg (vice ordförande), Bo Stivert (sekreterare), Anders Johrén (kassör), Lasse Hagström, Pelle Hjelmer, Åke Ruus, Annika Szalkai och Roger Thorstensson. Adjungerad: Jonas Hedman
Styrelsen med kontaktuppgifter.