Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Hans-Erik Andersson, t v, lämnar över ordförandeskapet i Stadionklubbarna till Jan Kowalski. Foto: Jonas Hedman

Kowalski ny ordförande i Stadionklubbarna

I lördags genomförde Stadionklubbarna sitt årsmöte på Nordic Sea Hotel vid T-Centralen. Till ny ordförande valdes Jan Kowalski som sedan tidigare är ordförande i Spårvägens FK.

2006 tillträdde Hans-Erik ”Hacke” Andersson ordförandeposten efter Lars Sandström som hade hållit i ”klubban” i 16 år. Redan tidigt deklararerade Hans-Erik att han inte skulle bli lika långvarig som Lars och tidigare i höstas meddelade han valberedningen att han inte står till förfogande för omval med anledning av tidsskäl.
Hans ordförandeperiod har dock präglats av hårt arbete och han har framförallt verkat för en ökad struktur och transparens i organisationen. Det har bland annat lett till att årsmötet gav klartecken till att starta ett servicebolag. Under sin tid i toppen av DN Galans organisation har Hans-Erik kombinerat professionalism med en fast förankring i den olympiska huvudidrotten.
– Det har varit kul att jobba i en ytterst operativ styrelse men jag känner att min tid inte riktigt räcker till, säger Hans-Erik

Janek ny ordförande
Ny ordförande är Jan Kowalski. Förra årsmötet tillträde Jan som styrelseledamot och han har haft DN Galan Youth och Seminar som speciella ansvarsområden. Nu får han som ordförande inrikta sig på de övergripande frågorna. Samtidigt är det så att DN Galans förtroendevalda har en mycket operativ inriktning på sitt arbete.
– Att medlemsklubbarnas representanter träffas oftare, minst en gång i kvartalet, ser jag som viktigt för att kunna stärka arbetet med DN Galan ytterligare, säger Jan.
Jan har ett förflutet som habil sprinter i Sundbybergs IK, Hässelby SK och Spårvägens Friidrottsklubb. Civilt är han egenföretagare inom medicinsk statistik och har andra ideella uppdrag i form av till exempel ordförandeskapet i Spårvägens Friidrottsklubb, medlemskap i såväl Stockholm Marathon-organisationens styrelse som dess tävlingsledning. Hans goda förankring i Stockholmsfriidrotten borgar för en kontinuerlig och tydlig kontakt med de tolv föreningar som utgör Stadionklubbarna. Detta var även något som den nye ordföranden tog upp i sin korta ”programförklaring” strax före årsmötets avslutande.
Kärleken till friidrotten är stark hos Jan och han kan både arbeta hårt på gräsrotsnivå och ta högre strategiska beslut. Då han har verkat nära Hans-Erik och valet var väl förankrat inom såväl arrangörsföreningarna som den gamla styrelsen finns det ingen anledning till oro för DN Galans mycket starka varumärke.

Silke Burestam ny i styrelsen
När Jan blev ordförande skapades det en lucka på ledamotssidan med huvudansvar för DN Galan Youth och Seminar. Redan från starten av Youth har den energiska Silke Burestam dragit ett tungt lass och det var naturligt att hon nu som första kvinna tar plats i världsevenemangets högsta ledning. Ekonomiansvarige Staffan Tibblin och tävlingsledaren Ove Sjöblom omvaldes. I en alltmer komplex idrottsvärld är även Oves kompetens som advokat mycket värdefull. Tävlingsansvarige Rajne Söderberg mandatperiod går ut vid nästa årsmöte.

Bromma IF ny medlem
Den anrika föreningen Bromma IF har under de senaste åren haft något av en renässans och har idag en mycket vital verksamhet. Samtidigt har Flemingsbergs SK under en tid fört en tynande tillvaro och det var därför naturligt att årsmötet välkomnade Bromma in i Stadionklubbsfamiljen.
DN Galan är idag en av världens främsta galor med många väl fungerande ”eventben”. Det blir dock ingen lätt resa in i framtiden då det i hela underhållningsindustrin ständigt sker en kamp om medborgarnas och sponsorernas intressen. Hela friidrottsvälden arbetar kontinuerligt med utveckling av den olympiska huvudidrotten, dess varumärke och värderingar. Det som dock är en stark intellektuell trygghet är det faktum att DN Galans team är ett av de mest kreativa ur ett globalt perpektiv. Arrangemanget har diamantklass i alla dessa delar och intrycket förstärks av att tävlingarna genomförs på Stockholms Stadion, en arena som ”andas” fridrott och har en central plats i historien för vår idrott men även för hela den olympiska familjen.