Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Jan Kowalski höll föredrag på temat "Elit – den nya generationene". Foto: Deca Text&Bild

Intensivt debaterande på förbundsmötet

Det blev en händelserik helg i Dalarnas residensstad Falun där Svenska Friidrottsförbundets årsmöte genomfördes 27–28 mars. Det var många intensiva diskussioner i talarstolen och spårvägarna var flitiga gäster på podiet.

Förbundsårsmötet inleddes med fyra parallella seminarier av vilka ett var Elit – den nya generationen. Där berättade förbundskapten Stefan Olsson om hur han och övriga landslagsledningen planerar verksamheten. Därefter pratade vår ordförande Jan Kowalski om hur Spårvägens elitsatsning fungerar. Ett 40-tal personer närvarade.
Övriga seminarier var “Integrationsarbete inom Svensk Friidrott, igår, idag och imorgon”, “Sponsring ur ett förenings- och förbundsperspektiv” samt “Stora SM 2011 och framåt”.

Verksamhetsinriktningen i centrum
Förbundsmötet öppnade officiellt klockan 13.30 på lördagen och följdes av livliga diskussioner med ovanligt många inlägg. Det var långa stunder en strid ström av talare till talarstolen.
Verksamhetsinriktningen för 2011–2013 debatterades flitigt där målen för de fem fokusområdena stod i centrum: Elit och landslag, Tränar- och ledarutveckling, Föreningsutveckling, Arrangemang och Barn- och ungdomsverksamhet.
15 motioner var inlämnade och resultatet av dem blev bland annat följande: Viktkastning kommer att införas som officiellt tävlingsgren och SM-gren för juniorer och ungdomar. Detta från 2011.
100 km löpning får SM-status från och med 2011.

Lennart Karlberg omvald som ordförande
När det gäller valen så gick valberedningens förslag igenom rakt av och inga motkandidater fördes fram. Det innebar att Lennart Karlberg omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Följande ledamöter omvaldes för en tid av två år: Curt Högberg, Toralf Nilsson, Lillemor Rönnbrant och Mats Åkerlind. Fyra ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod: Lena Aruhn, Stefan Borg, Karin Lundgren och Tomas Riste.
Spårvägen var som vanligt välrepresenterat. Denna gång i form av Jan Kowalski (delegat), Andreas Carlborg (delegat på lördagen), Lasse Hagström (delegat), Johan Storåkers (valberedningen), Jan Ahlström (delegat på söndagen), Jonas Hedman, Bosse Stivert och David Fridell (tjänsteman SFIF).