Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Göran Harnesk prisad

Göran Harnesk var ungdomsansvarig i Spårvägen på 1970- och 80-talet och gjorde sedan karriär som generalsekreterare i BRIS – Barnens rätt i samhället. Det är i den rollen han nyligen fick stiftelsen Solstickans stipendium för sitt engagemang för barn som lever med personliga svårigheter.  

Juryns motivering:

”För sitt genuina engagemang och sin mångåriga insats till stöd och hjälp åt barn som lever med personliga svårigheter av varierande orsaker. Göran Harnesk har under flera årtionden arbetat för att barn som far illa, eller riskerar att fara illa, får den hjälp och det stöd som de behöver. Han har tydliggjort behovet av stöd till barn som söker hjälp och som inte alltid blir sedda, förstådda och respekterade av vuxna som finns i deras närhet.”

Mer info på Svenska Innebandyförbundets webbplats.

Anm.: Numera är Göran generalsekreterare i Svenska Innebandyförbundet.