Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

God Jul och Gott Nytt år!

Vi i styrelsen vill tacka dig som har varit med och arbetat för klubben under det gångna året.

Vi vill även tacka dig som har tävlat i klubbens namn och hoppas att nästa år blir minst lika spännande! Jag sitter redan och filar på hur jag skall formulera 2007 års första nyhet. Håll utkik på hemsidan! God Jul och Gott Nytt år! Styrelsen genom Jan Kowalski, ordförande