Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Givande informationsträff om ätstörningar

Den 28 april samlades ett tiotal av Spårvägens tränare och ledare för att lyssna till överläkare Kajsa Winnerbäck och enhetschef Kathrin Rasset från Capio Anorexicentrum. Ämnet för dagen var hur man skall bemöta och upptäcka personer som har olika typer av ätstörningar

Ätstörningar är ett ämne som är viktigt men som det talas lite om och det drabbar främst kvinnor men även män. Inom idrotten är det relativt vanligt förekommande, speciellt inom uthållighetsgrenar.
– Informationen och diskussionerna var mycket bra och givande med högt i tak. En del konkreta signaler på hur man kan upptäcka det på gavs ut och några ledare redogjorde för egna erfarenheter.
Föreläsningen är ett bra initiativ för att öka våra kunskaper och ge oss konkreta råd hur vi kan bemöta dessa problem på klubbnivå och vart man kan vända sig för att få professionell hjälp, säger Andreas Carlborg som är ordförande i Spårvägen och var en av deltagarna.
– Vi kommer att arbeta fram enkla riktlinjer som stöd åt våra ledare och aktiva och det är positivt att vi nu även har etablerat en professesionell kontakt.
Vid frågor kan man kontakta någon av våra tränare eller styrelsemedlemmar.