Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Friidrott på gymnasiet! Sen. 24/2

Spårvägens Friidrottsklubb har inlett ett samarbete med Cybergymnasiet i Stockholm vilket innebär att det från och med höstterminen 2011 finns möjlighet att kombinera gymnasiestudier med friidrott. 

Oavsett vilket av gymnasieprogram man väljer kan man inom ramen för den gemensamma kursen Idrott och Hälsa välja att fördjupa sig i ämnet friidrott. Fördjupningskursen vänder sig både till aktiva friidrottare och framtida idrottsledare. Instruktörsansvarig från Spårvägen är vår svenske rekordhållare i längd, Mattias Sunneborn.
Klubbens engagemang på gymnasienivå är en naturlig förlängning av vårt samarbete med Engelbrektsskolans högstadium. Spårvägens populära friidrottsklasser går i höst in på sitt tredje läsår och antalet sökande ökar konstant. Även här är Mattias Sunneborn huvudansvarig friidrottsinstruktör.

Cybergymnasiet ligger på Norrtullsgatan 6 och har öppet Hus den 15 februari 17.30–19.30. Sista ansökningsdag till gymnasieprogrammen är den 24 februari. Eventuella omval görs mellan 27 april och 13 maj.
Cybergymnasiets hemsida