Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Försäkringsinformation för spårvägare

Här följer en kort information om de försäkringar som Spårvägens Friidrottsklubb har idag. Det är bra om aktiva, tränare och ledare informerar sig mer om dessa via bland annat kontakter direkt med respektive försäkringsbolag.

Försäkringsvärlden är speciell med många olika tolkningsregler och det är representanter för försäkringsbolagen själva som bäst kan svara på frågorna. Anställda och fritidstränare i Spårvägen har ett extra ansvar att informera sig om försäkringarna för att vara beredda om det inträffar någon skada, olycka etc. 1) Trygg Hansa Vi har en företagsförsäkring (Nr.25-0171255) som innefattar – Egendomsförsäkring (Brand, Inbrott, Vatten) – Ökat egendomsskydd vid resa – Försäkring vid hyra av lokal, angående glas Ett försäkringsbrev med närmare information från Trygg-Hansa finns inlåst i kassaskåpet på kansliet. Prata med Teresa Nikitin om du vill studera detta närmare. Telefonnummer till Trygg Hansa vid anmälan av skada: 077-11 11 500 Telefonnummer kundtjänst företag: 077-11 11 700 2) Folksam Vi har två försäkringar här: 1) Riksidrottsförbundets Grundförsäkring K 62510 * Ansvarsförsäkring * Förmögenhetsbrottsförsäkring * Rättsskyddsförsäkring * Olycksfallförsäkring för ledare och funktionärer Anmälan till Folksam om skada: 08-772 87 40 Expert på Riksidrottsförbundets försäkringar inom Folksam: Lars-Inge Svensson 08-772 87 14 (a), 0708-31 52 17 3) Friidrottens olycksfallsförsäkring: K64640 Gäller vid olycksfall för aktiva idrottsutövare. För närmare information om denna försäkring kan ett informationsblad beställas av Folksam. Denna försäkring gäller med samma ersättning som i Sverige även vid utlandsresa (max 45 dagar). Frågor om försäkringen: 08-772 87 87 Vid skada: 08-772 87 40 Johan Storåkers Sekreterare Spårvägens FK