Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Ett fantastiskt 2012 sammanfattades på årsmötet

27 spårvägare var på plats när Spårvägen Friidrotts årsmöte genomfördes i RF:s lokaler på Fiskartorpsvägen 15 A vid Östermalms IP torsdagen den 21 mars. Det blev en tämligen odramatisk kväll eftersom valberedningens samtliga förslag gick igenom och inga motioner eller styrelseförslag fanns.

Johan Storåkers valdes till mötesordförande och Jonas Hedman till mötessekreterare och den förstnämnde lotsade sedan medlemmarna genom kvällen med bravur. Mötessekreteraren föredrog den 114-sidiga verksamhetsberättelsen som på ett tydligt sätt visade att 2012 var ett fantastiskt bra år för Spårvägen. Högt betyg fick också verksamhetsberättelsen i sig och Jonas Hedman, som skrivit, sammanställt och layoutet i publikationen fick tillsammans med Jan Ahlström och Bengt Aldredsson, som jobbat med de 24 “årsskriftssidorna” applåder av årsmötet.

Ett utdrag ur årsberättelsen:
• Moa Hjelmer europamästare på 400 m – Spårvägens första EM-guld
• Tre svenska rekord på 400 m av Moa Hjelmer (två ute och ett inne)
• Sex aktiva på EM i Helsingfors
• 22 spårvägare i landslaget varav 16 i seniorlandslaget
• Standarseger för herrarna (andra året i rad), damerna tvåa
• Tredje bästa klubb i tidningen Friidrottarens SM-poängtabell
• Bästa klubb i SM på Stadion (17 medaljer varav 8 guld)
• Bästa klubb på inne-SM i Örebro (18 medaljer varav 6 guld)
• Lag-SM-guld för herrarna (andra året i rad) och brons för damerna
• 48 SM-medaljer för seniorer (29 utomhus och 19 inomhus)
• 70 SM-medaljer totalt för seniorer, juniorer och ungdomar
• Näst bästa klubb i Folksam GP för andra året i rad
• Bästa förening i kastmångkampen Castorama på klubbrekordpoäng
• Deltagarrekord i Asics Stockholm Marathon och DN Stockholm Halvmarathon

Stabil ekonomi

I den ordinarie kassören Henrik Skoogs frånvaro föredrog vice ordföranden Anders Johrén resultaträkningen och förklarade att 2012 års resultat var positivt: 32.717 kr. Anders förklarade vidare att balansräkningen omsluter 1.673.916 kr (summan av tillgångarna) och att det egna kapitalet per den 31 december 2012 uppgick till +1.059.000 kr.
Anders förklarade vidare att en väldigt stor del av Spårvägens FK:s intäkter kommer från Stockholm Marathon som är ett mycket viktigt arrangemang för föreningen som alla måste stötta. Inte minst genom att vara funktionär.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Carlborg fick förnyat förtroende

Ordförande Andreas Carlborg valdes till ordförande och inleder därmed sitt andra år på posten. Vidare gick valberedningens förslag igenom över hela linjen vilket innebar att Lars Hagström, Åke Ruus och Roger Thorstensson omvaldes på två år medan David Fridell, Anders Johrén, Henrik Skoog och Anders Tallgren har ett år kvar av sina mandatperioder och alla avser att fullfölja dessa.
Kent Gerhardsson omvaldes som revisor och Alexander Eriksson som revisorsuppleant. Den sittande valberedningen, Claes Albihn, Anders Edvinsson och Lasse Söderberg, omvaldes till två tredjedelar. Lasse valde att inte fortsätta och tackades för sina förtjänstfulla insatser för Spårvägen. Bo Stivert valdes in som ny i valberedningen och som sammankallande.
Johan Storåkers avslutade mötet 19.59 och därmed kunde ytterligare ett framgångsrikt år läggas till handlingarna!
Årsberättelsen 2012 (pdf, 5.6 Mb)