Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

BRIS-utbildning för spårvägare 7/12

Med anledning av det som uppmärksammats i media angående sexuella övergrepp och trakasserier den senaste tiden så arrangerar Spårvägen tillsammans med BRIS – Barnens Rätt i Samhället – en halvdagsutbildning för ledare och tränare i Spårvägen. Detta sker onsdag 7 december kl 18.00–21.00 i Torben Grut-salen på Stockholms Stadion. 

Utbildningen hålls av Daniel Lams som är socionom med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom BRIS och socialtjänsten. Utbildningens syfte är att e kunskaper om samtalsmetodisk och hur man kan möjliggöra för barn och ungdomar att berätta om viktiga saker. Samtalsmetoden innehåller en salutogen teoribildning och fokuserar på hur man kan stödja utsatta barn.
Utbildningen är obligatorisk för alla ledare och tränare i Spårvägen. Om du har förhinder så anmäl detta till Ola Svensson på kansliet.
Onsdag 7/12 kl 18–21 i Torben Grut-salen på Stockholms Stadion.