Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Anders "Bamse" Fredriksson, t v, intervjuas av Anders Johrén. Foto: Memo Abbeholm samt Marianne Schmidt (lilla bilden)

Bamse och Ståhl uppmärksammade på årsmötet

Spårvägen Friidrotts årsmöte ägde rum på restaurang Jakthornet tisdagden den 28 mars och hedrades med 65 medlemmars närvaro.

Det är över 20 år sedan det var så många medlemmar på ett årsmöte och de fick bland annat lyssna på intervjuer av tränaren och ledaren Anders “Bamse” Fredriksson som varit medlem i över 40 år. Och av Daniel Ståhl som inte varit medlem till närmelsevis så länge trots att han blev medlem direkt vid födseln för knappt 25 år sedan. Anders Johrén och Jonas Hedman stod för intervjuandet.

Bamse – medlem sedan mer än 40 år
Bamse berättade om sitt engagemang i Spårvägen; som tränare för ett antal medel-långdistansare; hur tränarna i den grengruppen jobbar tillsammans och tar ett gemensamt ansvar för gruppen; och som funktionär på olika arrangemang.
Daniel Ståhl satte världsårsbästa i diskus på SM i Sollentuna i slutet av augusti 2016 och sa bland annat att han inte tyckte att det var en speciell situation att komma till Diamond League-finalen som favorit veckan efter. En final han för övrigt vann.

Lugna förhandlingar
Årsmötesförhandlingarna leddes av mötesordföranden Johan Storåkers som haft rollen en rad år vid det här laget. Sällskap vid bordet hade han av den nästan lika rutinerade mötessekreteraren Jonas Hedman.
Det blev en lugn kväll eftersom inga motioner lämnats in. Däremot ett förslag på förändring av stadgarna som Marianne Schmidt föredrog och som klubbades igen.
Jonas Hedman, som sammanställt den 116-sidiga årsberättelsen med hjälp av Kent Claesson, Ola Svensson och Jonas Malm samt Jan Ahlström och Bengt Alfredsson (årsskriftsdelen med artiklar) kommenterade valde delar genom att bläddra igenom densamma.
I övrigt:
– Anders Johrén meddelade att 2016 års ekonomiska resultat visade en vinst på 574.000 kr.
– Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
Valen helt enligt valberedningens förslag:
– Andreas Carlborg valdes till ordförande för ytterligare ett år.
– Ledamöterna Lars Hagström, Åke Ruus och Marianne Schmidt valdes för två år
– Kent Gerhardsson omvaldes som revisor. Plats två lämnades vakant.
– Alexander Eriksson omvaldes som revisorsuppleant.
– Tre ledamöter valdes till valberedningen vilket innebar omval över hela linjen: Bo Stivert (sammankallande), Claes Albihn och Gladys Bamane.

Klockan 20.14 avslutade mötesordföranden Storåkers mötet med ytterligare ett (tungt) slag i bordet.

Spårvägen Friidrotts styrelse 2017
Ordförande: Andreas Carlborg
Vice ordförande: Anders Johrén
Sekreterare: David Fridell
Kassör: Åke Ruus
Ledamöter
Lars Hagström
Marianne Schmidt
Anna Sunneborn

Adjungerade
Kent Claesson
Jonas Hedman

Revisor
Kent Gerhardsson

Revisorsuppleant
Alexander Eriksson

Valberedning         
Bo Stivert (sammankallande)
Claes Albihn
Gladys Bamane