Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
August Humeur fick Kjellinstipiendet för sina löparinsatser 2023. Stipendiet delades ut av Kent Claesson, t v, och Anders Johrén. Foto: Jonas Hedman

August prisad på lugnt årsmöte

Den 14 mars genomfördes Spårvägens årsmöte på GIH. Valberedningens förslag gick igenom vilket innebar att alla omvaldes. August Humeur fick Kjellinstipendiet för sina löparframgångar 2023.

Anders Johrén inledde med att berätta om vår SM-historik där Spårvägen är på väg mot tusen senior-SM-medaljer alla sporter inräknade. Det beräknas inträffa 2026. En tyst minut hölls också för våra i fjol bortgångna medlemmar Göte Augustsson och Sverker Svensson. Göte är en av Spårvägens främsta ledare och tränare genom tiderna medan Sverker var en av Sveriges främsta medeldistansare under första halvan av 1970-talet.

Storåkers ledde mötet
Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers valdes till mötesordförande och konstaterade att 30-talet röstberättigade medlemmar var på plats. Inga motioner var inlämnade och valberedningens förslag gick igenom över hela linjen. Göran Harnesk valdes till ordförande i Spårvägen Friidrott i mars 2023 men hade inte möjlighet att vara på plats denna gång. Men valdes för ytterligare ett år. Det gällde alla övriga som stod på omval.
David Fridell, Anders Johrén och Roger Renhold omvaldes som ledamöter för ett år medan Lars Hagström, Åke Ruus, Sara Wäsström och Maia Eppelin har ett år kvar på sina resp mandatperioder.

18 i landslaget
Undertecknad föredrog årsberättelsen (länk nedan) och av den framgår bl a att Spårvägen 2023 hade tio i seniorlandslag, fyra i junior- och fyra i ungdomslandslaget. Antalet SM-medaljer var 54 och antalet seniormedaljer 27 vilket var en mer än föregående år. Antalet grenar som det sattes klubbrekord i var 41.
David Fridell informerade om Marathongruppens arbete och att anmälningsläger för loppen ser ljust ut inför 2024.

August Humeur prisad
Vid Spårvägens Alliansförenings årsmöte utsågs 17-årige medeldistansaren August Humeur till mottagare av Kjellinstipendiet på 15.000 kr. Han var på plats på GIH och tog under applåder mot stipendiet som tidigare bl a Daniel Ståhl fått.

Bo Stivert avtackad
Bosse är medlem i Spårvägen sedan mer än 55 år och var en vass 400- och 800 m-löpare i slutet av 1960- och början av 70-talet. Därefter har han varit ledare och haft en mängd uppdrag. Senast som sammankallande i valberedningen och i den rollen avgick han nu och avtackades med blommor och applåder.
Till ny ledamot i valberedningen valde Madeleine Humeur medan Claes Albihn och Gladys Samuelsson fick förnyat förtroende.
Avtackades gjordes av Dora Humeur som den 31 januari avslutade sin anställning som ungdomsansvarig i Spårvägen.

/Jonas Hedman

Årsberättelsen