Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Spårvägens styrelse 2022-2023. Stående fr v Göran Harnesk, Kent Claesson, Lasse Hagström, Andreas Carlborg (ordf) och Anders Johrén. Sittande Jonas Hedman, Tobias Lundgren, Louise Sandberg, David Fridell och Åke Ruus. På bilden saknas Sara Wäsström. Foto: Ola Svensson

Årsmötet: Två nya styrelseledamöter

På onsdagskvällen genomfördes Spårvägens årsmöte i sal 1506 på GIH ett spjutkast från Stadion. Två nya ledamöter röstades in i styrelsen – Göran Harnesk och Sara Wäsström.

31 röstberättigade närvarade och mötesordföranden Mats Hedenström, som sitter i Marathongruppens styrelse, lotsade rutinerat genom mötet där valberedningens förslag röstades igenom över hela linjen. Dess ordförande Bosse Stivert föreslog bland annat att styrelsen skulle utökas från åtta till nio ledamöter vilket skedde och till den nya platsen valdes Göran Harnesk, 66.

Tillbaka efter 38 år
Göran blev medlem i Spårvägen som 14-åring 1969 och gjorde under en 11-årsperiod fram till 1984 störst avtryck som ungdomsansvarig. Därefter har han yrkesmässigt bland annat varit generalsekreterare för BRIS (Barnens rätt i samhället) i tolv och år och sedan samma titel i Svenska Innebandyförbundet i åtta år. Hans syster Kerstin var Spårvägens förste anställde (kanslist) under en tioårsperiod från mitten av 1970-talet.
– Jag gick i pension strax innan pandemin bröt ut och har haft det lugnt sedan dess. Jag är engagerad i ett uppdrag och ledamot i Spårvägen blir mitt andra, säger Göran som bor i Täby.

Sara tar plats i styrelsen
Ny i styrelsen är även Sara Wäsström, 40, på fyllnadsval ett år efter Lena Örn som i fjol blev mamma. Sara var aktiv som stavhoppare med Lech Nikitin som tränare och startade för några år sedan en ungdomsgrupp i Sätra tillsammans med Gladys Bamane. Sara bor i Hägersten och har tre barn varav två är med i Spårvägen. Hon jobbar på SOS Barnbyar och kunde inte vara med på årsmötet eftersom hon är på jobb i Dakar.

Förnyat förtroende för Andreas
Andreas Carlborg valdes till ordförande för ännu ett år och omval på två år skedde för Anders Johrén, David Fridell och Louise Sandberg. Lasse Hagström, Åke Ruus och Tobias Lundgren har ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Omval blev det även på Kent Gerhardsson (revisor) och Alexander Eriksson (revisorsuppleant) liksom på hela valberedningen – Bosse Stivert, Claes Albihn och Gladys Bamane.

Långloppen vår viktigaste inkomstkälla
Anders Johrén och Åke Ruus föredrog ekonomin och Anders poängterade hur viktig Marathongruppens verksamhet är med intäkterna från långloppen.
– 83 procent av våra intäkter kommer från Marathongruppen, sa Anders.
Efter att Spårvägen på grund av pandemin tvingats spara 1,75 miljoner kronor per år 2020-2021 så var det ändå positivt att 2021 gav ett resultat på +129.000 kr.

Pandemin påverkar ekonomin nu och i framtiden
Att pandemin påverkar vår ekonomi var väldigt tydligt i det längre anförande som Marathongruppens VD, och tillika Spårvägens årsmötessekreterare, David Fridell gjorde.
Att färre springer långlopp nu än före 2020 är en tydlig verklighet och vi behöver vänja oss vid den ekonomiskt mindre kostymen som gäller sedan 2020. Det kan dröja till 2024-2025 innan vi är tillbaka på motsvarande nivå som 2019.

Nytt sätt att betala medlemsavgiften
En motion var inlämnad och bakom den stod Jan Kowalski. Den gällde betalningsrutin kring medlemsavgiften där han menade att det är medlems rätt att kunna betala medlemsavgiften utan extra avgifter direkt till föreningens konto. Och att detta ska skrivas in i Spårvägens stadgar. Under sin plädering tog Kowalski dock tillbaka det sistnämnda.
Andreas Carlborg svarade att inbetalning via programmet Sportadmin är på prov 2022 – där kan man betala med kort, faktura eller via delbetalning – och kommer utvärderas efter 2022. Men det kommer redan i år gå att betala direkt till Spårvägens bankgironummer för de som inte har tillgång till någon av ovanstående betalmetoder. Styrelsens förslag att avslå motionen klubbades igenom.

138 medlemsår
Under mötet av uppmärksammades fyra spårvägare som nyligen fyllt jämnt och tillsammans varit medlem i Spårvägen i 138 år. Jonas Hedman (fyllde 50 den 8 mars) och 60-årsjubilarerna Anders “Bamse” Fredriksson (1 januari), Kent Gerhardsson (8 januari) och Ola Svensson (29 mars).

Tobias ny sekreterare
Mötet avsliutades 20.21 och följdes av ett konstituerande möte där Anders Johrén åter valdes till vice ordförande, Åke Ruus fick förlängt som kassör medan Tobias Lundgren tog över sekreterarsysslan från David Fridell.

Spårvägens 88-sidiga årsberättelse för 2021 (pdf)

Spårvägens styrelse 2022
Ordförande: Andreas Carlborg
Vice ordförande: Anders Johrén
Kassör: Åke Ruus
Sekreterare: Tobias Lundgren
Ledamöter:
David Fridell
Lars Hagström
Göran Harnesk
Louise Sandberg
Sara Wäsström

Adjungerade
Kent Claesson
Jonas Hedman

Revisor
Kent Gerhardsson

Revisorsuppleant
Alexander Eriksson

Valberedning
Bo Stivert
Claes Albihn
Gladys Bamane