Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Spårvägen Friidrotts styrelse 2019. Stående fr v Jonas Hedman (adj), Åke Ruus, Lasse Hagström och Anders Johrén. Sittande David Fridell, Tobias Lundgren, Louise Sandberg och Andreas Carlborg (ordf). På bilden saknas Lena Örn och Kent Claesson. Foto: Ola Svensson

Årsmötet: Tobias och Lena nya i styrelsen

På torsdagskvällen genomfördes årsmötet i GIH:s matsal intill Stadion. Knappt 50 spårvägare var på plats som valde in två nya styrelseledamöter – Tobias Lundgren och Lena Örn.

Johan Storåkers fick ännu en gång förtroendet som mötesordförande med David Fridell vid sin sida som mötessekreterare. Jonas Hedman föredrog årsberättelsen, Anders Johrén och Åke Ruus berättade om det ekonomiska läget, som visade ett minusresultat för 2018 på knappt 125.000 kr, och David berättade om hur Marathon-gruppen jobbar hårt för att minska tappet av löpare till våra motionslopp.

Utökad styrelse
Inga motioner hade inkommit men väl ett styrelseförslag om att utöka antalet ledamöter i styrelsen från sju till åtta vilket årsmötet instämde i. Mötet beslutade också att höja medlemsavgiften från och med 1 januari 2020 vilket inebär 400 kr för medlemmar under 18 år, 500 kr för medlemmar över 18 och 700 kr för familjer.

Tobias Lundgren och Lena Örn invalda
När det gäller valen så blev det helt odramatiskt eftersom mötet helt gick på valberedningens förslag. Dessa föredrogs av valberedningens sammankallande Bosse Stivert och resulterade i att Andreas Carlborg omvaldes som ordförande för ytterligare ett år medan det blev nyval på Tobias Lundgren och Lena Örn på två år och omval av Lasse Hagström och Åke Ruus.
Marianne Schmidt hade avböjt omval och avtackades med blomma och present efter tre års förtjänstfullt arbete som ledamot i Spårvägen.
Tobias Lundgren, född 1987, är spårvägare sedan 15 år och mest känd som medel- respektive långdistansare där främsta prestationen är det personliga rekordeti halvmaraton – 1:06:17 från 2010. Civilt är han ekonom och jobbar med obligationer på Danske Bank. Tobias bor bara några hundra meter från Klubblokalen vid Stadion och dyker fortfarande upp på träningar då och då.
Lena Örn, född 1988, är fortfarande innehavare av klubbrekordet på 3000 m hinder, 10:07.53 som noterade som 20-årig silvermedaljör på SM i Västerås 2008. Hon satte så sent som i fjol personligt rekord i halvmaraton 1:21:26 och jobbar civilt med löpning på heltid i Urban Tribes.
Förnyat förtroende fick även revisor Kent Gerhardsson, revisorsuppleant Alexander Eriksson och valberedningen med Bosse Stivert, Gladys Bamane och Claes Albihn.
Johan Storåkers avslutade mötet kl 20.20 och därmed var ännu ett framgångrikt Spårvägen-år lagt till handlingarna.

Spårvägens styrelse 2019
Andreas Carlborg, ordförande
Anders Johrén, vice ordförande
David Fridell, sekreterare
Åke Ruus, kassör
Louise Sandberg, ledamot
Lasse Hagström, ledamot
Tobias Lundgren, ledamot
Lena Örn, ledamot

Adjungerade
Kent Claesson
Jonas Hedman

Revisor
Kent Gerhardsson

Revisorsuppleant
Alexander Eriksson

Valberedning
Bosse Stivert, sammankallande
Claes Albihn
Gladys Bamane