Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmötet: Szalkai och Carlborg nya i styrelsen

På torsdagskvällen hade Spårvägen Friidrott årsmöte på Jakthornet och det hela avlöpte utan några längre diskussioner. 27 medlemmar närvarade.

Mötesordförande var Alliansföreningens ordförande Claes Swedenstedt som inledde med en tyst minut för att hedra den store Spårvägen-ledaren Peter Melin som gick bort den 13 februari, endast 59 år gammal. Annika och Andreas nya När det gäller valen så blev det två nya personer i styrelsen: Före detta elit-långdistanslöparna Annika Szalkai och Andreas Carlborg. Jan Kowalski omvaldes som ordförande på ett år och gör nu sitt femte år som föreningens ansikte utåt. I övrigt omvaldes Bo Stivert på två år och Anders Johrén på 1 år (enligt eget önskemål). Åke Ruus, Johan Storåkers, Lars Hagström och Pelle Hjelmer har ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Avgick ur styrelsen gjorde nu Stefan Olsson och Louise Sandberg. Övriga val Kent Gerhardssom omvaldes som revisor på 1 år och till revisorsuppleant för lika lång tid beslutade årsmötet om omval av Alexander Eriksson. Omval blev det också av valberedningen med ett undantag. Anders Szalkai, som varit sammankallande, avgick eftersom hans fru nu tar plats i styrelsen. Men övriga tre sitter kvar: Anders Edvinsson (sammankallande), Lars Söderberg och Claes Albihn. Årsmötet avslutades med att Jan Kowalski avtackade Stefan Olsson för hans år i styrelsen. Stefan kontrade med att säga att han inte försvinner helt ur klubben utan kommer att fortsätta vara funktionär och följa med på en del tävlingsresor. Spårvägens styrelse 2008 Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande: Ordförande: Jan Kowalski Vice ordförande: Johan Storåkers Sekreterare: Bo Stivert Kassör: Anders Johrén Ledamöter: Åke Ruus, Pelle Hjelmer, Lasse Hagström, Annika Szalkai och Andreas Carlborg. Adjungerad: Jonas Hedman Kontaktuppgifter till styrelsen. Jonas Hedman