Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte på Jakthornet tisdag den 15 mars

Om en och en halv vecka är det dags för årsmöte på Restaurang Jakthornet vid Östermalms IP. Då kommer bland annat de ekonomiska siffrorna presenteras av vår kassör Anders Johrén som här ger en kort förhandsrapport.

Spårvägens resultat 2004 blev -53 tusen kronor jämfört med ett budgeterat 0-resultat. Den främsta anledningen till det negativa resultatet är att tävlingskostnaderna ? resor, anmälningar med mera ? blev totalt 717 tusen kronor jämfört med en prognos på 650 tusen kronor. Spårvägens egna kapital (tillgångarna minus skulderna) var den 31 december 277 tusen kronor. Utöver dessa 277 tusen kronor i eget kapital har Spårvägen hälften av den ekonomiska balansen i Stockholm Marathon/Tjejmilen. Hela Spårvägens årsbokslut finns att tillgå på Spårvägens kansli på Fiskartorpsvägen 2. Resultat- och balansräkning kommer också att delas ut på årsmötet 15 mars. Anders Johrén Kassör Spårvägens FK