Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Arrangemang, marknadsföring och elitverksamhet är viktiga delar

Spårvägens nytillträdde sekreterare Johan Storåkers levererar här del två av sina personliga tankar och reflektioner kring Spårvägens Friidrottsklubb. Denna gång handlar det om arrangemang, marknadsföring och elitverksamhet.

Del 2 Arrangemang Spårvägen har sedan 1979 haft ett framgångsrikt samarbete angående friidrottsarrangemang med Hässelby SK (HSK) inom ramen för Stockholm Marathon-organisationen. Tävlingar som Stockholm Marathon, Tjejmilen, GE Galan och Vår Ruset med flera har vi arrangerat tillsammans med HSK. Det dagliga arbetet med arrangemangen sköts av Löparkansliet under ledning av arrangemangsgeniet Anders Olsson. Den absolut största delen av klubbens intäkter kommer från denna verksamhet och vi måste alla stötta den, framförallt när det gäller att ställa upp som funktionärer. Utöver tävlingarna inom Stockholm Marathon-organisationen bör klubben inte ägna en massa energi åt att organisera ett stort antal arrangemang. Vi måste dock hela tiden arbeta med att utveckla våra varumärken som inomhustävlingen Raka Spåret, Spårvägens Säsongsavslutning och ALJ Open. Frågor som bör utredas är bland annat om Raka Spåret ska innefatta fler åldersklasser och om ALJ Open ska slås ihop med Spårvägens Säsongsavslutning så att det tillsammans kan bli en grund för en större hösttävling på anrika Stockholms Stadion. Marknadsföring Att marknadsföra Spårvägens FK kommer innebära hård konkurrens angående sponsring från övriga idrottsrörelsen, kulturvärlden med mera. Samtidigt blir vår omvärld alltmer turbulent. Det är därför viktigt att föreningen nischar sig. Vårt arbete med sponsorarbete får inte vara ett hinder för Stockholms Marathons ansträngningar på samma område. Även om ett företag är framgångsrikt finansiellt är det ingen garanti för att de ska ställa upp som sponsor. De företag som stöttat friidrott under senare år har alltid kunnat identifiera sig med något hos föremålet för sponsringen. Till exempel började Matteus Fondkommission med sitt omfattande stöd inom svensk friidrott för att de ville identifiera sig med Sara Wedlund som duktig löpare och student i samband med deras satsning på finansiellt sparande bland kvinnor. Vidare är det ofta vanligt att de som bidrar med kapital eller annat till idrotten känner en extra känsla för en speciell ort och/eller förening. Finansiering av tävlingsresor Ett exempel på en speciell men framgångsrik sponsoridé är från en av världens mest framgångsrika friidrottsklubbar genom tiderna, amerikanska Santa Monica Track Club. Klubbens grundare, legendariske Joe Douglas, ordnade löpning och annan friskvård för förmögna affärsmän, läkare etc från Los Angeles förorter. Detta var mycket uppskattat och deltagarna finansierade ? som avgift för träningen ? Santa Monicas elitaktivas tävlingsresor till Europa. Elitaktiva och tränare i Spårvägens FK skulle kunna användas som gästtränare i en lokal variant av ovanstående projekt. Att ha en god relation med media är en grundläggande del av en god marknadsföring av klubben. Större delen av året bör Spårvägen upprätthålla regelbunden kontakt med lokaltidningen Mitt I och få berörda journalister, speciellt friidrottsentusiasten Lars Tegner, att känna sig som hedersmedlemmar i föreningen. I den mån det går är det önskvärt att Spårvägens elitaktiva uppmärksammas i rikspress. Elitverksamhet En grundläggande linje i en bra elitverksamhet är att föreningen ska hjälpa elitaktiva att skapa så bra förutsättningar som möjligt för friidrottssatsningen. Den aktive ska kunna träna hårt med ro i själen. Jag ger nedan exempel på ett antal punkter. – Att kortare delar av året kunna träna utomlands under goda klimatförutsättningar är en nödvändighet för elitfriidrottare från ett så nordligt land som Sverige. Det är därför önskvärt att föreningen bygger upp ett register med lämpliga träningsorter som har en kombination av goda möjligheter inom speciella områden. När man kommer till platsen ska kunskapen om träningsförutsättningarna vara väl förankrade hos aktiva och ledare. – Elitträning sliter på kroppen och att regelbundet få medicinsk hjälp är ett måste för de aktiva. De goda kontakter som finns med till exempel läkaren Klas Östberg och övriga delar av Solnakliniken ? läkaren Jan Thorsell och kiropraktor Daniel Salov ? är viktiga att upprätthålla och stimulera. Idrottsutövaren ska inte behöva söka hjälp hos olika ?medicinare? vid skilda tillfällen utan ska ha ett antal personer som de kan vända sig till med trygghet och i harmoni. – En elitsatsning kräver finansiella resurser och för många individer är det nödvändigt att jobba vid sidan av träningen. Det är önskvärt att styrelsen med flera i största möjliga mån hjälper berörda aktiva i den civila utövningen. K. Johan B. Storåkers Sekreterare i Spårvägens Friidrottsklubb