Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Ahli omvald som sekreterare

I samband med SFIF:s årsmöte i Västerås den 29?30 mars genomförde traditionsenligt Elitklubbarna sitt årsmöte. Spårvägen var som vanligt väl representerade.

Jan Ahlström omvaldes som sekreterare och Jan Kowalski fick tillsammans med Erik Hafström (Rånäs) förnyat förtroende i valberedningen. Nya i styrelsen blev Tomas Riste (IF Göta) och Christina Liffner (Västerås). Turebergs Gunnar Bergqvist omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Närvarande spårvägare var Jan Ahlström, Pelle Hjelmer, Jan Kowalski, Bosse Stivert och Johan Storåkers. Totalt närvarade 38 personer på årsmötet. Jonas Hedman